کنترلر RF کوچک

controller RGB

12-24V ولتاژ کاری
کانال/ 3آمپر اسمی حداکثر جریان
امواج رادیویی RF ارتباط با ریموت
45g وزن
L42*W12*H3 ابعاد
- R قیمت

4کلید-24 آمپر

controller RGB

12-24V ولتاژ کاری
کانال/ 8آمپر حداکثر جریان
امواج رادیویی Rf ارتباط با ریموت
180g وزن
L160*W128*H28 ابعاد
قیمت

5 کلید-18 آمپر

controller RGB

12-24V ولتاژ کاری
کانال/ 6آمپر حداکثر جریان
امواج رادیویی RF ارتباط با ریموت
170g وزن
L66*W64*H24 ابعاد
- R قیمت

24 کلید- 30 آمپر

controller RGB

 12-24v ولتاژ کاری
کانال/ 8آمپر حد اکثر جریان
امواج رادیویی RF  ارتباط با ریموت
190g وزن

L160*W128*H28

ابعاد
- R قیمت

کنترلر2 music

controller RGB

12-24V ولتاژ کاری
3کانال*6آمپر(2 خروجی) حداکثر جریان
امواج رادیویی RF ارتباط با ریموت
ورودی AUX و صدای محیط  ورودی صدا
 L105*W86*H28 mm ابعاد
- R قیمت

گرد 18 آمپر

controller RGB

12-24 V ولتاژ کاری
6 آمپر*3 کانال   حداکثر جریان
امواج رادیویی RF  ارتباط با ریموت 
تاچ لمسی  حالت ریموت
20 متر  شعاع آنتن دهی
- R  قیمت 

24 کلید- 6 آمپر

controller RGB

12V ولتاژ کاری
کانال /2آمپر حداکثر جریان
چشمی IR ارتباط با ریموت
60g وزن
L63*W35*H32 ابعاد
- R قیمت

4 کلید-30 آمپر

controller RGB

12-24v ولتاژ کاری
کانال/ 10آمپر حداکثر جریان
دارد ارتباط با ریموت
180 g وزن
 L160*W128*H28 ابعاد
- قیمت

6 کلید- 18 آمپر

controller RGB

12-24V ولتاژ کاری
کانال/ 6آمپر حداکثر جریان
امواج رادیویی RF ارتباط با ریموت
180g وزن
L160*W128*H28 ابعاد
- R قیمت

کنترلر RF(جدید)

controller RGB

12-24V ولتاژ کاری
کانال/ 6آمپر حداکثر جریان
امواج رادیویی RF ارتباط با ریموت
تاچ لمسی و کلیدی حالت ریموت
20 متر  شعاع آنتن دهی
- R قیمت

موزیک 288

controller RGB

12-24V  ولتاژ کاری 
3کانال*4آمپر (2 خروجی)   حداکثر جریان
چشمی IR  ارتباط با ریموت 
صدای محیط  ورودی صدا 
L170*W85*H27 ابعاد 
 - R قیمت  

220ولت/4کانال

controller 220V

110-220V  ولتاژ کاری 
 4کانال*1000 وات  حداکثر توان
امواج رادیویی RF ارتباط با ریموت 
115 g وزن 
L95*W50*H23 mm  ابعاد 
- R  قیمت